Efikasan sistem upravljanja rizicima je preduslov za uspeh u budućnosti

Savremeni pristupi u kontroli finansija mogu imati značajan uticaj na povećanje profitabilnosti

Adekvatni i prilagođeni alati povećaće efikasnost, značajno umanjiti troškove, a operativni rizik svesti na najmanju moguću meru

Risk

Efikasan sistem upravljanja rizicima je preduslov za uspeh u budućnosti

MSFI 9

Iskustvo našeg tima će kompleksne zahteve standarda učiniti jednostavnijim

Planovi oporavka

Izrada plana oporavka zahteva značajno angažovanje – naše iskustvo vam može biti od koristi

Skoring modeli

Nauka u službi biznisa – statistički modeli mogu naći široku primenu u modernom poslovanju

Finansije

Savremeni pristupi u kontroli finansija mogu imati značajan uticaj na povećanje profitabilnosti

Izrada planova i budžeta

Naš tim će vam pomoći u izradi preciznih planova ključnih indikatora rizika u kontekstu MSFI 9 i upravljanja likvidnošću radi optimizacije portfolija i strukture aktive

Regultorno izveštavanje

Zahtevi regulatornog izveštavanja postaju sve kompleksniji

Upravljanje kapitalom

Sa povećanjem regulatornih zahteva aktivno i efikasno upravljanje kapitalom postaje neophodan proces

Alati

Adekvatni i prilagođeni alati povećaće efikasnost, značajno umanjiti troškove, a operativni rizik svesti na najmanju moguću meru

MSFI 9 ALAT

Rešenje koje pokriva celokupan proces obračuna ispravke vrednosti

EWS ALAT

Alat za identifikovanje i upravljanje potencijalno problematičnim klijentima

NPL Management ALAT

Alat za efikasno upravljanje problematičnim plasmanima

  Pročitajte više o našim uslugama
https://riskconsulting.rs/wp-content/uploads/2020/09/cropped-logo1.png

Zašto da izaberete nas?

01.

Ko smo mi?

Tim poslovnih profesionalaca sa značajnim međunarodnim i regionalnim iskustvom u sektoru bankarstva i finansijskih usluga.

02.

Naši klijenti

logo
telenor-logo
800px-Wüstenrot_Bank_logo.svg
Hvataj-5-660x330
logo-kovanica-2
logo_big
kaba_boja_225_95
aik-logo-green
KentBank
logo_footer
27vakufska
erste-bank-logo-png-transparent-300x107

03.

Naši partneri

logo_partneri (2)

04.

Naš tim

Managing partner

Nemanja Marković

Nemanja Marković ima preko 13 godina iskustva u upravljanju rizicima, finansijskom konsaltingu i konsaltingu o rizicima. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer finansije, bankarstvo i osiguranje.

Managing partner

Aljoša Babić

Aljoša Babić ima preko 11 godina iskustva u analitici rizika, tehnologiji rizika i infrastruktura, kao i menadžment konsaltingu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a master iz kvantitativnih finansija na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

05.

Studije slučaja