Bihevioralni skorkard (eng. Behavior scorecard) predstavlja drugi najzastupljeniji model/skorkard u bankarskom sektoru. Ova vrsta skorkarda koristi se za procenu rizika i ponašanja klijenata koji se već nalaze u portfoliju banke (postojećih klijenata). Njegovim korišćenjem, banka u svakom trenutku moze pratiti ponasanje svojih klijenata i odredjivati verovatnoću da oni predju u status neizmirenja obaveza.

sr_RSSerbian
en_USEnglish sr_RSSerbian