RISK

Efikasan sistem upravljanja rizicima je preduslov za uspeh u budućnosti

IFRS 9

Početkom 2018. godine na snagu je stupio MSFI 9 – Finansijski instrumenti, standard za koji su se banke i finansijske institucije pripremale duži vremenski period. Pored računovodstvenih efekata koje sama primena standarda donosi, uloženi su i značajni resursi u izmene postojeći procesa, modela i IT infrastrukture kako bi se zahtevi standarda zadovoljili. Tu, međutim, nije kraj rada na implementaciji ovog standarda. Risk Consulting vam može ponuditi rešenja u obliku konsultantskih usluga, kao i alata za sve izazove koje MSFI 9 donosi u narednom periodu. Naše praktično iskustvo znači da klijenti mogu očekivati profesionalno rešenje zasnovano na značajnom regionalnom iskustvu koje će biti potpuno prilagođeno veličini, kompleksnosti i preferencijama svakog klijenta.

Dalji rad će se u najvećoj zavisiti od nivo ispunjenja očekivanja koja se formiraju na 3 različite strane – očekivanja menadžmenta, očekivanja revizora kao i očekivanja regulatora.

Očekivanja menadžmenta su u najvećoj meri vezana za profitabilnost poslovanja, kako i za upravljanje profitabilnošću (poseban izazov će biti planiranje troškova kreditnog rizika) pa se u tom smislu očekuju što manji finansijski efekti pre svega misleći na nivoe ispravki. Dakle, potrebno je učiniti sve što će dovesti do smanjenja očekivanih kreditnih gubitaka, kao i do što manjeg iznosa troškova rizika. Očekivanja revizora i regulatora se uglavnom svode na unapređenje sistema za upravljanje rizicima i to prelaskom na naprednije modele. Imajući sve navedeno u vidu, pretpostavka je onda da će banke i finansijske institucije ulagati pre svega u razvoj sistema ranog upozorenja (koji je samim uvođenjem Stage-a 2 na mala vrata delimično uveden), u razvoj modela koji bi trebalo da stabilizuju vrednosti PD parametra (rating modeli) kao i u naprednije modele za računanje LGD (Loss Given Defult) parametra jer su pretpostavke da bi napredniji modeli trebalo da donesu poboljšanja (smanjenje) LGD parametra jer bi jednostavniji modeli koji su najčešće u upotrebi prilikom prve primene uglavnom trebalo da sadrže određene bafere konzervativnosti.

Konsultantska kuća Risk Consulting u svojoj ponudi ima EWS tool koji predstavlja praktično rešenje koje se prilagođava potrebama banke i razvija na osnovu istorijskih podataka. Sadrži aplikativnu i bihejvioralnu komponentu, a od drugih rešenja sa tržišta ga posebno odlikuje mogućnost finog podešavanja parametara, kao i mogućnost praćenja akcija – pokriva proces od identifikovanja signala ranog upozorenja do merenja akcija preduzetih u cilju sprečavanja ili minimalizacije kreditnih gubitaka.

Takođe, banke i finansijske institucije će imati sve manje manevarskog prostora pri određivanju cene kreditnih proizvoda jer su procene menadžmenta banaka da kamatne stope ne mogu da apsorbuju sve efekte dodatnih troškova rizika koje će doneti primena MSFI 9 standarda. Ovo praktično znači da će se prilikom određivanja aktivnih kamatnih stopa više voditi računa o komponenti troška kreditnog rizika posebno kroz eventualno uvođenje FTP (Fund Transfer Pricing) modela ili Risk Based Pricing metodologija.

Uz već pomenuti EWS tool, konsultantska kuća Risk Consulting nudi i rešenje za upravljanje Retail portfoliom koje obuhvata sistem izveštavanja i aktivnosti za upravljanje portfoliom – vintage i delinquency analize, fraud prevention sistem, risk-driven collection. U kombinaciji sa EWS tool-om, opisani Retail portfolio management predstavlja vredan dodatak sistemu upravljanja rizicima.

Planovi oporavka

Uvođenjem obavezne pripreme planova opoaravka za banke, regulatori pre svega zahtevaju potpunu integraciju ovih planova u sistem upravljanja rizicima. Prvenstveno se otvaraju pitanja identifikacije i razumevanja kritičnih funkcija i ključnih poslovnih aktivnosti, sveobuhvatnosti stres testova (na nivou tržišta i same banke) kao i integracija plana oporavka u sveobuhvatni sistem upravljanja rizicima. Ovakava regulativa zahteva veliko angažovanje resursa na nivou cele organizacije. Naše iskustvo u oblasti pripreme planova oporavka pomoći će vam pre svega u postavljanju adekvatnih indikatora ranog upozorenja. Ovo podrazumeva i setovanje adekvatnog nivoa limita kako bi se pokrio čitav spektar stresa i omogućilo adekvatno reagovanje menadžmenta, i uspostavljanje relevantnih veza indikatora i sistema izveštavanja. Analizu opcija oporavka i njihove sprovodljivosti i stvarnih efekata. Tu smo da vam pružimo podršku u razumevanju supervizorske ocene plana i obezbedimo kontinuirano unapređenje plana oporavka.

Skoring Modeli

Efikasan sistem upravljanja kreditnim rizikom podrazumeva da finansijska institucija pravilno procenjuje rizik prilikom njegovog preuzimanja, meri kreditni rizik koji je već preuzela i aktivno njime upravlja sprovodeći aktivnosti na sprečavanju ostvarivanja rizičnih događaja, kao i na ograničavanju gubitaka u slučaju ostvarivanja rizičnih događaja. Za adekvatnu procenu kreditnog rizika među najrasprostranjenijim alatima u upotrebi su skoring modeli.

Tehnike kreditnog skoringa omogućavaju procenu i predviđanje potencijalne rizičnosti klijenta prilikom odobravanja novih kredita kao i rizičnost klijenata koji se već nalaze u portfoliju. Najpoznatije vrste skoring modela koje se nalaze u upotrebi i koje predstavljaju standardno rešenje navedenog problema su Aplikativni (Application) i Bihejvioralni (Behaviour) skoring.

Tim iskusnih profesionalaca firme Risk Consulting može vam pomoći u postavljanju i razvoju skoring modela za bilo koju od navedenih potreba. Međunarodno praktično iskustvo iz oblasti finansijskog modeliranja će obezbediti da naši klijenti dobiju praktično i prilagođeno rešenje koje će unaprediti segment poslovanja za koji se dizajniraju modeli.