Stručnost i iskustvo u:

  • Upravljanje rizikom
  • Menadžment konsalting
  • Razvoj alata
  • NPL management
  • Finansijske usluge

O nama

Tim poslovnih profesionalaca sa značajnim regionalnim iskustvom u sektoru bankarstva i finansijskih usluga.

Managing partner

Nemanja Marković

Nemanja Marković ima preko 13 godina iskustva u upravljanju rizicima, finansijskom konsaltingu i konsaltingu o rizicima. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer finansije, bankarstvo i osiguranje.

Direktor odeljenja za kontrolu rizika u okviru bankarske grupacije koja posluje u jugoistočnoj Evropi; Upravljanje timom od preko 20 ljudi u tri oblasti upravljanja rizicima banke (Kontrolisanje kreditnog rizika, kontrola tržišta i kontrola likvidnosti i operativni rizik & ICS).

Bio je dugogodišnji član Odbora za rizike Udruženja banaka Srbije.

Vođa projekta implementacije MSFI 9 na nivou bankarske grupacije.

Angažovan je u više projekata vrednovanja i due diligence u okviru banke i kao nezavisni konsultant.

Angažovan u aktivnostima analize i akvizicije više portfolija problematičnih kredita

Aljoša Babić ima preko 10 godina iskustva u analitci rizika i upravljanja, tehnologiji rizika i infrastruktura, razvoju i implemenatciji softvera, kao i menadžment konsaltingu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a master iz kvantitativnih finansija na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Rukovodilac SAS tima za savetovanje klijenata, implementaciju softvera i poslovni razvoj u oblasti upravljanju rizicima.

Kreirao i implementirao SAS rešenja za upravljanje rizicima za vodeću bankarsku grupaciju u regionu centralno-istočne Evrope. Vodio projekte razvoja i validacije modela kreditnih rizika za potrebe MSFI 9, Basel III, itd.

Kao deo projektnog tima Oliver Wyman-a, vodio tim za analitiku rizika, za potrebe uvođenja PDV-a u Bliskoistočnoj državi.

Vodio EY UK projektni tim za tržišni rizik u okviru implementacije FRTB standarda za vodeću multinacionalnu investicionu banku.

Radio na stress testiranju i proceni ekonomskog kapitala za međunarodnu razvojnu banku.

Razvijao i implementirao softverska rešenja za Basel II RWA i kapitalne zahteve za obračun kreditnog, tržišnog i operativnog rizika.