Aplikativni skorkard (eng. application scorecard) predstavlja jedan od dva najčešće korišćena modela za procenu rizika u bankarskom sektoru.

Ova vrsta statističkih modela razvija se korišćenjem podataka o klijentima koji su dostavljen u trenutku apliciranja za novi prizvod i primenjuje se za sve nove klijente koji se u trenutku apliciranja ne nalaze u portfoliju.

Ovim skorkardom se, korišćenjem najprediktivnijih karakteristika klijenata i informacija o njima (izabranih statističkim tehnikama i procedurama), procenjuje u kom statusu izmirivanja obaveza će se oni naći naklon isteka unapred definisanog vremenskog perioda (najčešće 12 meseci).

sr_RSSerbian
en_USEnglish sr_RSSerbian